A pontos idő:

EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat

A pályázat címe: „Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából”

A „Székács József Iskola fejlesztése a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosítása céljából” című, EFOP-4.1.1-15-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezése során tornaszoba, valamint sportudvar kialakítási munkáinak teljes körű elvégzése, beleértve a szükséges eszközök beszerzését és beépítését is. A közbeszereztetéshez közzétett dokumentumok az alábbiak:
Ajánlattételi felhívás innen töltehtő le.
Ajánlattételi dokumentáció innen töltehtő le.
A vállalkozási szerződés tervezet innen tölthető le.

Felhívás ajánlattételi határidő hosszabbításra.
Értesítés ajánlattételi határidő hosszabbításról.TIOP-1.1.1-07/1-2008-0029 pályázat

tiop111-Orosháza

Egyházközségünk részt vesz a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0029 pályázatban, mely során iskolánk több digitális táblával gazdagodott, hogy korszerűbb oktatási eszközökkel és módszerekkel nevelhessük a felnövekvő új nemzedéket. A pályázatról bővebben ezen az oldalon lehet olvasni. Ez a pályázat az Euróbapi Unió támogatásával jött létre.

A közbeszerzési pályázat során a Szintézis Informatikai ZRt. nyújtotta be a nyertes pályázatot. A szállítási szerződés megtekinthető itt.Korábbi pályázati kiírás iskolaigazgatói állásra


A beadási határidő lejárt! A beadott pályázatok elbírálása megtörtént. A pályázatok megismerése után 2010. május 26-án a presbitérium Fehér Borbálát választotta meg 6 évre iskolaigazgatónak.

A pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kultúrális Közlöny II. évfolyam 7. számának 779. oldalán.

A pályázatot meghirdető szerv:

Orosházi Evangélikus Egyházközség

5900 Orosháza Thék Endre u. 2.

Meghirdetett munkahely:

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

5900 Orosháza Bajcsy Zsilinszky u. 1.

A betöltendő munkakör:

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola  és Gimnázium - igazgató

Képesítési és egyéb feltételek:

 • egyetemi szintű pedagógus oklevél,

 • legalább 5 éves pedagógusi vagy egyetemi oktatói gyakorlat,

 • pedagógus szakvizsga

 • evangélikus vallás, 5 éve megfelel az egyházközségi tagság feltételeinek

 • konfirmáció, lelkészi ajánlás

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:

 • állás elfoglalásának ideje: 2010. augusztus 1.

 • a megbízás 6 évi időtartamra szól.

 • pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap.

 • pályázat elbírálásának határideje : 2010. május 31.

 • juttatások a Közalkalmazotti Törvénynek megfelelően

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,

 • önéletrajzát,

 • részletes szakmai életrajzát,

 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programját,

 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló irat(ok) hiteles másolatát,

 • érvényes erkölcsi bizonyítványt,

 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől

 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy konfirmáció igazolását

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Orosházi Evangélikus Egyházközség

5900, Orosháza, Thék Endre u. 2.

Deák László igazgatólelkész (06 20 366 - 5790)

Jantos István egyházközségi felügyelő (06 20 824 - 5779)

Pályázat címzése:

Orosházi Evangélikus Egyházközség

5900, Orosháza, Thék Endre u. 2.

A borítékra írják rá: " Igazgatói pályázat" - Székács Evangélikus Közoktatási Intézmény